homeConnect with Anoushka on You TubeConnect with Anoushka on TwitterConnect with Anoushka on Facebook

Anoushka


Bairagi

Tilak Shyam

Kirwani

Charukeshi

First Love (Pratham Prem)

Anoushka’s debut album for Angel.
Sitar: Anoushka Shankar, tabla: Bikram Ghosh, Arup Chattapadhyay.
Tanpura: Anoushka and Sukanya Shankar.
All tracks composed by Pandit Ravi Shankar.